اخبار جدید در مورد سایت جدید


دوستان عزیز

سایت جدید آماده شد.

می توانید با مراجعه به سایت "اطلس جام" به نشانی

www.atlasjaam.com

از مطالب آن استفاده نمایید.

ضمنا از این پس مطالب جدید به سایت با آدرس جدید اضافه شده و

کم کم سایت جدید جایگزین همین سایت خواهد شد.

ممنون می شوم اعضای سایت، در سایت جدید هم عضو شده و به فعالیت خود

مانند گذشته ادامه دهند.

(توجه فرمایید که اعضاء این سایت، بایستی مجددا در سایت جدید عضو شوند چون

ساختار سایت جدید کاملا با این سایت متفاوت است.)

متشکرم

مدیر سایت

نادر صالح اوف